5xBeterBezig

Begin 2012 ontwikkelde Bleiblom de 5xBeterBezig-methodiek. Dit is een laagdrempelige methode om inzicht te krijgen in de uitgangspunten van duurzaamheid en deze ook direct toe te passen. Na het doorlopen van een 5xBeterBezig-traject zijn deelnemers in staat om zelf handen en voeten te geven aan het begrip duurzaamheid en bij te dragen aan het verduurzamen van hun omgeving.

Het begon met de ontwikkeling van een lespakket voor basisscholen. Ruim 25  begeleiders zijn inmiddels getraind om de lessen te geven op basisscholen in Zuidwest en Noordoost Friesland. Dit gebeurt via de bestaande Natuur- en MilieuEducatie organisaties.
Hierna ontwikkelde Bleiblom een aanpak voor dorps- en wijkbewoners om te werken aan een duurzame leefomgeving. Een aantal medewerkers van een welzijnsorganisatie en een woningcorporatie werd getraind om de aanpak binnen het eigen werk toe te passen. 

De 5xBeterBezig-methode kan kan ook toegepast worden binnen bedrijven en instellingen. Zo zijn diverse teams van een zorginstelling  getraind in duurzaam denken en doen op de werkvloer.

De inhoudelijke spelregels van 5xBeterBezig lenen zich voor alle situaties waarin behoefte is aan een heldere definitie van het begrip duurzaamheid. Zo is 5xBeterBezig door meerdere gemeenten gebruikt als duurzame denkstructuur voor bijvoorbeeld Milieubeleid en Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.