Verspilling van verpleegmaterialen

Begin 2012 won een medewerkster van een zorginstelling een interne prijsvraag. Haar winnende idee betrof het tegengaan van de verspilling van verpleegmaterialen. Als eerste stap werd de bestaande situatie in beeld gebracht. Naast administratief onderzoek en een aantal interviews kregen alle teams in het cluster een vragenlijst voorgelegd over de inkoop en het gebruik van verpleegmaterialen. Het invullen van deze lijst leidde op zichzelf al tot een groter bewustzijn en een aantal veranderingen.

Op basis van de aanbevelingen startte in 2014 een onderzoek naar grond- en afvalstromen in de hele organisatie.