Ho! Net yn'e Kliko!

Ho! Net yn’e kliko is een publiekscampagne die is ontwikkeld door vier Friese dorpen: Eastermar, Gytsjerk, Oentsjerk en Heeg. Doel is 25% minder afval in de restafvalcontainer. Dat is niet alleen te bereiken door minder afval te produceren maar ook door het afval beter te scheiden.

Van al het afval dat Nederlandse huishoudens in hun restafvalcontainers gooien, hoort namelijk meer dan de helft niet in de restcontainer thuis. Het overgrote deel van het verkeerd weggegooide afval bestaat uit GFT en papier. Maar daarnaast gaat het ook nog om textiel, elektrische apparaten, Klein Chemisch Afval en verpakkingsglas. Als deze afvalsoorten eenmaal tussen het echte restafval zitten, is recyclen niet meer mogelijk en wordt alles verbrand. Zonde van de grondstoffen en zonde van het geld!

Uitvoering van de campagne loopt tot zomer 2016. De dorpen hebben gezamenlijk de campagnestrategie bepaald en het voorlichtingsmateriaal ontwikkeld. Op basis van de leerervaringen wordt een draaiboek gemaakt waarmee ook andere dorpen aan de slag kunnen. In dit project ben ik zowel  procesbegeleider als vrijwilliger in eigen dorp.

 

Voor meer informatie: