Over Lucie Gelderblom (1960)

Maatschappelijke betrokkenheid en het bijdragen aan een duurzamere toekomst, ze lopen als een rode draad door mijn werkzame leven.
Na mijn afstuderen aan de Landbouwuniversiteit Wageningen werkte ik 3 jaar in het buitenland in een lokaal landbouwproject. Een onvergetelijke en buitengewoon leerzame ervaring die alles wat volgde, hielp relativeren.  Terug in Nederland bouwde ik jarenlang kennis en ervaring op bij maatschappelijke organisaties: inhoudelijke kennis over een breed scala duurzaamheidsthema’s en veel ervaring met samenwerkingsprocessen, belangenbehartiging, politieke besluitvorming en leiding geven. Sinds medio 2008 werk ik in de rol van organisatieadviseur, een rol waaraan ik veel plezier beleef en die me elke dag weer boeit.