En = verbinding

EN staat voor verbinding, een belangrijk element in mijn manier van werken.

Verbinden van inhoud en proces: voor het ontwikkelen en uitvoeren van een goede inhoudelijke oplossing is altijd een zorgvuldig en efficient proces nodig. 

Verbinden van disciplines en werkvelden: duurzame oplossingen vragen om een integrale benadering.

Verbinden van personen en partijen: slimme samenwerking levert de beste oplossingen met het breedste draagvlak.

Verbinden van denkers en doeners: met een bundeling van ieders talenten kun je bergen verzetten.