Duurzaamheid, wat is dat?

Het begrip duurzaamheid is breed en weinig concreet. De een associeert het vooral met een duurzame energiehuishouding, een tweede richt zich meer op sociale aspecten, een ander benadrukt vooral het belang van de economie. En zo zijn er nog veel meer interpretaties en beelden. In mijn werk ga ik uit van een brede definitie van duurzaamheid, op basis van de vijf inhoudelijke spelregels van 5xBeterBezig.

5xBeterBezig

5xBeterBezig is een laagdrempelige methode waarmee doelgroepen inzicht krijgen in de uitgangspunten van duurzaamheid en daarmee ook gelijk aan de slag kunnen in hun eigen woon– of werkomgeving. Samen met Yvonne Bleize ontwikkelde ik deze methode onder de samenwerkingsnaam Bleiblom. Bij de ontwikkeling van de vijf inhoudelijke spelregels van 5xBeterBezig lieten wij ons inspireren door het gedegen theoretische kader van The Natural Step.

5xBeterBezig rust op twee pijlers:
- Inhoud (wat is duurzaamheid nu eigenlijk?)
- Proces (hoe kun je met de inhoudelijke spelregels werken?).
De vijf inhoudelijke spelregels van 5xBeterBezig zijn voor iedereen te begrijpen en toe te passen. Van schoolklassen tot multinationals, van dorpen tot bedrijven. Zelf gebruik ik ze bij alles wat ik doe. Soms alleen voor mijn eigen gedachtevorming en soms juist als een belangrijk opdracht-element.

Lees hier meer over 5xBeterBezig.

Voor meer informatie:

5xBeterBezig-film